۲۱ راه‌کار امنیتی شبکه در روترهای میکروتیک

به منظور افزایش امنیت شبکه در روترهای میکرروتیک، در این پس به ۲۱ راهکار کاربردی می‌پردازیم، که ریسک‌های امنیتی را به صورت چشمگیری در شبکه شما کاهش می‌دهند.