Intel Xeon-Platinum

cpu

شرکت اینتل، بزرگ‌ترین تولیدکننده پردازنده از سال ۱۹۷۱ تاکنون نسل‌های متنوعی (مانند core یا Xeon) از این محصول را به بازار عرضه کرده است که هرکدام از نظر سرعت و قدرت پردازش بهتر از نسل قبلی خود بودند. پردازنده‌های Xeon که در صنعت و سرورها استفاده‌ می‌شوداین پردازنده‌ها در سال ۱۹۹۸ به بازار عرضه‌شد. اساس کار این پردازنده‌ها شبیه پردازنده corei است با این تفاوت که تعداد هسته و ظرفیت رم بالایی را پشتیبانی می‌کند. همچنین مقدار کش داخلی بیشتری را نسبت به پردازنده‌های کامپیوترهای رومیزی و لپ‌تاپ‌ها دارد. اکنون شاهد نسل جدیدی از پردازنده‌های زئون با قابلیت مقیاس‌پذیری هستیم.   ادامه مطلب

02

Intel Xeon-Platinum 8480+ 2.0GHz 56-core 350W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8470Q 2.1GHz 52-core 350W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8470 2.0GHz 52-core 350W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8470N 1.7GHz 52-core 300W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8468V 2.4GHz 48-core 330W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8468 2.1GHz 48-core 350W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8458P 2.7GHz 44-core 350W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8460Y+ 2.0GHz 40-core 300W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8452Y 2.0GHz 36-core 300W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8352Y 2.2GHz 32-core 205W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8358 2.6GHz 32-core 250W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8360Y 2.4GHz 36-core 250W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8368 2.4GHz 38-core 270W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8380 2.3GHz 40-core 270W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8358P 2.6GHz 32-core 240W Processor for HPEIntel Xeon-Platinum 8260 (2.4GHz/24-core/165W)

Intel Xeon-Platinum 8352V 2.1GHz 36-core 195W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8351N 2.4GHz 36-core 225W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8352S 2.2GHz 32-core 205W Processor for HPE

Intel Xeon-Platinum 8253 (2.2GHz/16-core/125W)

Intel Xeon-Platinum 8280L (2.7GHz/28-core/205W)

Intel Xeon-Platinum 8280 (2.7GHz/28-core/205W)

Intel Xeon-Platinum 8276L (2.2GHz/28-core/165W)

Intel Xeon-Platinum 8276 (2.2GHz/28-core/165W)

Intel Xeon-Platinum 8270 (2.7GHz/26-core/205W)

Intel Xeon-Platinum 8268 (2.9GHz/24-core/205W)

Intel Xeon-Platinum 8260Y (2.4GHz/24-core/165W)

Intel Xeon-Platinum 8260L (2.4GHz/24-core/165W)

Intel Xeon-Platinum 8256 (3.8GHz/4-core/105W)

Intel® Xeon-Platinum 8186 (2.5GHz/28-core/205W)

Intel® Xeon-Platinum 8180 (2.5GHz/28-core/205W)

Intel® Xeon-Platinum 8176M (2.1GHz/28-core/165W)

Intel® Xeon-Platinum 8176 (2.1GHz/28-core/165W)

Intel® Xeon-Platinum 8170M (2.1GHz/26-core/165W)

Intel® Xeon-Platinum 8170 (2.1GHz/26-core/165W)

Intel® Xeon-Platinum 8168 (2.7GHz/24-core/205W)

Intel® Xeon-Platinum 8164 (2.0GHz/26-core/145W)

Intel® Xeon-Platinum 8160M (2.1GHz/24-core/145W)

Intel® Xeon-Platinum 8160 (2.1GHz/24-core/150W)

Intel® Xeon-Platinum 8158 (3.0GHz/12-core/150W)

Intel® Xeon-Platinum 8156 (3.6GHz/4-core/105W)

Intel® Xeon-Platinum 8153 (2.0GHz/16-core/125W)

 

Scroll to Top
Verified by MonsterInsights