هارد سرور: چشم اندازی به تکنولوژی هاردها و انواع آنها

هارد سرور

رورها به‌عنوان کامپیوترهای مادر در شبکه‌های کامپیوتری، نیاز به هارد سرور برای ذخیره اطلاعات دارند. در این مقاله بررسی میکنیم که هارد سرور چیست؟ هارد سرور چه کاربردی دارد؟ و انواع هارد سرور